Św. Andrzej Bobola - patron Polski na trudne czasy.

Do Częstochowy 

Pielgrzymkę pieszą z Suwałk do Żylin zainicjował ks. Krzysztof Żbikowski, obecny proboszcz parafii w Żylinach w 1990 r.

Pielgrzymka wychodzi na uroczystości odpustowe Matki Bożej Częstochowskiej w niedzielę w okolicach 26 sierpnia.

Wyjście następuje sprzed Kościoła Najśw. Serca Pana Jezusa ( Sanktuarium Bożego Miłosierdzia) o godz. 8.00.

Pielgrzymi idą ku czci Matki Bożej Częstochowskiej oraz w intencji Ojczyzny i naszego miasta.

Pielgrzymi uczestniczą we Mszy Świętej odpustowej o godz. 11.00.

Po Mszy Św. jest wspólna Agapa oraz powrót podstawionymi autokarami. Poczęstunek przygotowują parafianie z Żylin.

Pielgrzymi idą w 3 grupach: z parafii Św. Aleksandra, Parafii Bożego Ciała i Parafii Najśw. Serca Pana Jezusa.

Z notatek ks. Jarosława Pierzgalskiego wiemy, że w 2013r. pielgrzymowało 866 osób, w 2014 r. -  680 osób, 2015 r. - 867 osób, w tym 5 kapłanów i 3 siostry zakonne, w 2017 r. - 1 000 osób, w 2018 r. 860 osób, w tym 5 kapłanów, 4 siostry zakonne i 2 diakonów.
W roku 2015 pielgrzymkę poprowadził ks. Biskup Romuald Kamiński.  

Od roku 2019 za organizację pielgrzymki odpowiedzialny jest ks. Jarema Sykulski, proboszcz Parafii N.S.P.J w Suwałkach.

Do Żylin

Galeria, więcej...

Galeria, więcej...

Galeria zdjęć

Pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych oraz Rodziny Franiciszkańskiej wychodzi spod konkatedry Św. Aleksandra w Suwałkach na uroczystości odpustowe do kościoła pw. Anieli Salawy w Suwałkach.

Wyjście następuje z placu przy pomniku Św.Jana Pawła II ustalanej corocznie godzinie.

Pielgrzymi uczestniczą we Mszy Św. odpustowe, a po Mszy Św jest organizowana Agapa.

Pielgrzymka piesza chorych i niepełnosprawnych oraz Rodziny Franciszkańskiej 

Strona  Pielgrzymki Pieszej z Suwałk do Wilna do Matki Bozęj Ostrobramskiej -  .http://suwwilno.webd.pro

Pielgrzymka piesza z Suwałk do Kaletnika na uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Pocieszenia w Kaletniku rozpoczęła się 1 sierpnia 2007 r. Zainicjował ją ks. Jarosław Pierzgalski, były kapelan suwalskich szpitali z kilkunastoosobową grupką osób ze służby zdrowia.

 

Początkowo wyjście miało miejsce sprzed Szpitala Wojewódzkiego. Później dołączyły również osoby spoza służby zdrowia i wyjście odbywało się spod kościoła Św.Kazimierza w Suwałkach, a następnie druga grupa wychodziła spod kościoła św.Aleksandra w Suwałkach. Grupy spotykały się przy Fabryce Mebli "Forte" i dalej szły daje razem, ale w odrębnych grupach.

 

Najwięcej pielgrzymów było w roku 2016, w roku rekoronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia, Pani Kaletnickiej - 350 osób. W  tym to roku pielgrzymkę poprowadził Ks.Bp. Romuald Kamiński. Były wtedy aż 3 grupy: z parafii św.Aleksandra, Piotra i Pawła oraz autokar z pielgrzymami z parafii św.Aleksandra.  W roku 2014 pielgrzymowało 218 osób, w 2015 r. - 217 osób, w 2017 r. 225 osób, w tym 4 kapłanów (w 3 grupach), w 2022 r. - 120 osób.

Aktualnie pielgrzymka wychodzi spod konkatedry Św. Aleksandra w Suwałkach w pierwszą niedzielę września. o godz. 7.30

Do roku 2015 pielgrzymki wychodziły w sobotę ze względu na pewne okoliczności duszpasterskie, od roku 2016 odbywały się już w dzień parafialnego odpustu w niedzielę.

Pielgrzymka ma charakter przebłagalny za rodziny, młodzież i dzieci rozpoczynające rok szkolny i o dar potomstwa.

Suma odpustowa sprawowana jest o godzinie 13:00. Organizatorzy zapewniają powrót autobusami o godzinie 15:00.

Pielgrzymki do Kaletnika odbywały się już dużo wcześniej i uczestniczyło w nich nawet kilka tysięcy osób. Może uda się nam poznać historię tych pielgrzymek.

Do Kaletnika

Galeria, więcej...

Do Wilna 

Strona Ełckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

 

https://www.pielgrzymka.elk.pl/

 

Grupa Suwalska

https://pielgrzymka.elk.pl/grupy-pielgrzymkowe/grupa-suwalki.html

Do Studzienicznej 

Pielgrzymka piesza z Suwałk do Kaletnika na uroczystości odpustowe ku czci  Matki Bożej Pocieszenia w Kaletniku rozpoczeła się przed 2010 rokiem. Zainicjował ją ks. Jarosław Pielrzgalski, były kapelan suwalskich szpitali wraz ze służbą zdrowia. Pielgrzymka ma charakter przebłagalny za rodziny, młodzież i dzieci rozpoczynające rok szkolny i o dar potomstwa. Zwykle wychodzi w pierwszą niedzielę września. Suma odpustowa sprawowana jest o godzinie 13:00. Powrót jest autobusami o godzinie 15:00.

Galeria, więcej...

Nocna Piesza Pielgrzymka z Suwałk do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej ma charakter pokutny, wynagradzający Matce Bożej za grzechy i bluźnierstwa przeciwko jej Niepokalanemu Sercu.

Pielgrzymkowa idzie w nocy z piątku na PIERWSZĄ SOBOTĘ każdego miesiąca.

Grupa I z Suwałk wyrusza pieszo do Sanktuarium w Studzienicznej spod pomnika Św. Jana Pawła II o godzinie 21:00 po Apelu Jasnogórskim.

Grupa II wyrusza własnym transportem do kościoła pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gawrych Rudzie, gdzie łączy się z grupą I.

Postój pielgrzymów w Gawrych Rudzie jest w salce z tyłu kościoła, gdzie jest wejście.
Wyjście z Gawrych Rudy dalej następują o godz. 24.30

Pielgrzymka kończy się Mszą Św. sprawowaną w kaplicy lub w kościele, po czym następuje powrót do domów, Organizatorzy pielgrzymki zapewniają transport powrotny. 

Podczas trasy jest 5-6 postojów, w trakcie których podawana jest ciepła herbata i kawa oraz bułeczki i często gulasz. 

W trakcie pielgrzymki odmawiany jest cały różaniec (4 części), droga krzyżowa, litanie, godzinki, wysłuchiwane są konferencje i świadectwa.

W pielgrzymce uczestniczy zmienna grupa osób, najwięcej było ok. 140 osób.

Uczestniczące w pielgrzymce dzieci pokonują tylko wybrane fragmenty trasy a podczas reszty trasy korzystają ze środka transportu, gdzie mogą przespać się. 

Patronką pielgrzymki jest bł. Aniela Salawa. Pielgrzymi wychodzą na trasę z błogosławieństwem kapłana. 
Ogromny wkład w pielgrzymkę wniósł ks. Jarosław Pierzgalski.

Obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej ( kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej) znajdujący się w kaplicy został ukoronowany koronami papieskimi w 1995 r.

 

Do Wigier

Pielgrzymki

Pielgrzymkę pieszą z Suwałk do Wigier rozpoczęła w listopadzie 2019 r. grupa 30 pielgrzymów. Aktualnie chodzi 30 - 40 osób.

Pielgrzymka idzie w intencjach: wynagrodzenia Panu Jezusowi za wszystkie zniewagi i profanacje, w intencji naszej Ojczyzny, za dusze w czyśćcu cierpiące, w intencji pokoju na świecie, o pokój i zgodę w naszych rodzinach oraz za kapłanów, braci i siostry zakonne.

W pielgrzymce mogą uczestniczyć wszyscy chętni, szczególnie zapraszane są całe rodziny.

Pielgrzymka wyrusza w każdą 3 - sobotę miesiąca z konkatedry  Św. Aleksandra w Suwałkach o godzinie 12.00 (od marca do października) i o 13.00 (od listopada do lutego).
Trasa pielgrzymki zimą liczy 19 km, latem ok. 22 km.

Po wspólnej Mszy Św. o godzinie 18:30 pielgrzymi wracają do Suwałk.
Transport powrotny jest zapewniony.

Pielgrzymom towarzyszą relikwie Św. Andrzeja Boboli. Opieka duszpasterska nad pielgrzymami jest zapewniona.

Patronami pielgrzymki są Św. Andrzej Bobola i Św. Jan Paweł II. 

Niewiele osób wie, że ufundowanie  klasztoru w Wigrach i ulokowanie tam kamedułów stanowiło jakby dopełnienie ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza z 1656 roku, a ich celem było „uproszenie Boga przez modły pobożnych mężów, ażeby raczył odwrócić ciągłe klęski, jakiemi Polska za panowania króla tego była nawiedzana”. Drugą ciekawostką jest że autorem Ślubów Lwowskich jest Św. Andrzej Bobola, patron tej pielgrzymki.   Klasztor w Wigrach jest więc szczególnym miejscem  modlitwy za Ojczyznę.

Galeria, więcej...

Galeria, więcej...

Galeria, więcej...

WIĘCEJ O GRUPIE

Pielgrzymka piesza z Bakałarzewa do Sanktuarium Krzyża Świętego w Olecku wyruszała na uroczystości odpustowe Podwyższenia Krzyża.

Grupa z Suwałk dojeżdżała do Bakałarzewa autokarem z parkingu przy konkatedrze Św.Aleksandra o godz. 6.00 w dniu odpustu  w okolicach 14 września.

 

Aktualnie pielgrzymka jest zawieszona.

Pielgrzymka miała charakter wynagradzający za wszelkie profanacje, świętokradztwa i bluźnierstwa Krzyża Świętego.

 

Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Św. odpustowej o godz. 12.00.
Zapewniony był powrót autokarem.

 

Pielgrzymka została zainicjowana w roku 1998 przez ks. Jarosława Pierzgalskiego, jeszcze gdy był on proboszczem parafii w Sczepkach. 

 

W roku 2001 jako kapelan Szpitala Wojewódzkiego poprowadził grupę z Suwałk do Bakałarzewa, a tam połączyła się ta grupa z grupą z Bakałarzewa i razem pielgrzymowano do Olecka.  W taki sam sposób odbywało się to w latach następnych.

 

Z notatek księdza mamy informację, że w 2002 roku szły -162 osoby (z Suwałk 49), w 2013r.- 78 osoby(z Suwałk 35), w 2014r. - 102 osoby (z Suwałk 43), w 2015 r.- 82 osoby ( z Suwałk 36), w 2017r. 60 osób, w 2018r. - 102 osoby, w 2019 r. -85 osób (50 z Suwałk), w 2020 r. -100 osób poprowadził ks. Arkadiusz Gutowski .  W roku 2021 i 2022 nie było pielgrzymek.   

Do Olecka 

Pielgrzymka piesza z Suwałk do Gawrych Rudy w intencji trzeźwości i rodzin wyrusza na uroczystości odpustowe ku czci Św. Maksymiliana Kolbego w okolicach 14 sierpnia.

Wyjście następuje z placu przy pomniku Św. Jana Pawła II o godz. 7.00..

Pielgrzymi uczestniczą we Mszy Świętej odpustowej o godz. 11.00.

Na miejscu w dwóch grupach pielgrzymi podejmują zawierzenie się Panu Jezusowi przez ręce Maryi oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Po Mszy Św. jest wspólna Agapa.

Maksymilian Maria Kolbe jest Patronem Ruchu Trzeźwości w Polsce. Jako człowiek światły wiedział, że walka z piciem alkoholu to nie zmaganie się z jakąś substancją materialną, lecz, że jest to walka w wymiarze duchowym.

.

Do Gawrych Rudy

Galeria, więcej...

Galeria, więcej...

Żyliny

Chorych 
i niepełnosprawnych 

Do Studzienicznej 

Gawrych Ruda

Olecko

Kaletnik

Wilno

Częstochowa 

Studzieniczna

Spis pielgrzymek...

Wigry