Pole Działania

Organizacja Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II opiera się o podstawową jednostkę ustrojową Kościoła jaką jest parafia w której Bracia Rycerze tworzą Chorągiew. Wyższymi jednostkami organizacyjnymi Zakonu są: Komandoria, organizująca życie Zakonu na terenie danej Diecezji oraz Prowincja Krajowa organizująca życie zakonu na terenie danego kraju. Na czele całego Zakonu stoi Generał Zakonu z Radą Generalną. Chorągiew może utworzyć co najmniej sześciu Braci przy akceptacji proboszcza miejsca, który z urzędu może pełnić funkcję jej kapelana. Do Zakonu należy ok 1300 Braci na całym świecie, w prowincjach:
ukraińskiej, kanadyjskiej, hiszpańskiej, francuskiej, filipińskiej i oczywiście polskiej.


Bratem Rycerzem Zakonu Świętego Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego. Jednym z efektów działalności Rycerzy, powinno być budowanie wśród osób duchownych poczucia, że na Rycerzy Świętego Jana Pawła II zawsze można liczyć – jak na prawe ramię Kościoła.

 

Cele

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II jest formacja
katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie za wzór osoby
patrona - Świętego Jana Pawła II

Swoje powołanie Rycerze Świętego Jana Pawła II chcą realizować poprzez:

 • dążenie do świętości swoich członków
 • obronę wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej śmierci)
 • dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny
 • promocję nauczania Jana Pawła II
 • promowanie katolickiej duchowości świeckich
 • wzajemną pomoc bratnią
 • wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia)
 • promocję duchowości mężczyzny
 • wspieranie chrześcijan

 

Geneza

Zakon Rycerzy Jana Pawła II (łac- Ordo Militiae Sancte Ioannis Pauli II) powstał w styczniu 2011 roku jako swoiste wotum wdzięczności za wyniesienie do chwały błogosławionych Wielkiego Papieża Jana Pawła II. Ks. kardynał Stanisław Dziwisz w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie nadał Zakonowi tytuł Strażników Relikwii Krwi św. Jana Pawła II. Protektorem Zakonu z ramienia Episkopatu Polski jest ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski.

Zakon Rycerzy Św. Jana Pawła II

Przejdź 

Na terenie Suwałk Bracia Rycerze spotykają się i działają:
 

 1. w parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza; ul. Wincentego Witosa 8
 2. w parafii p.w. św. Piotra i Pawła; ul. Wojska Polskiego 36
 3. w parafii p.w. bł. Anieli Salawy; ul. Łanowa 13

spotkania w I wtorek miesiąca, po Mszy. Św. o godz. 18:00, w Betanii

 

Ogólnopolska strona Wspólnoty: