w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach (od 2 kwietnia 2014 roku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia), ul. Tadeusza Kościuszki 58.

Spotkania organizacyjno-formacyjne odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 12.00 w sali na plebanii.

Wspólnota Apostołów Miłosierdzia Bożego to grupa między parafialna, do której należą wierni z różnych parafii diecezji Ełckiej. Osoba wstępująca do Wspólnoty składa pisemną deklarację i przyjmuje szatę.

Wspólnota gromadzi się:

Kogo zrzesza:

 1. Codziennie odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  
 2. W miarę możliwości praktykować Godzinę Miłosierdzia w myśl słów Pana Jezusa wypowiedzianych do św. Siostry Faustyny: „O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce.” (Dz. 1320)
 3. Raz w roku odprawić Nowennę do Miłosierdzia Bożego, rozpoczynającą się w Wielki Piątek oraz uczcić Święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
 4. Posiadać w swoim domu i obdarzać czcią obraz Pana Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu ufam Tobie”.
 5. Spełniać w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo lub modlitwę.

Cele:

    

 • 14 października 2002 r. Ksiądz Proboszcz Jerzy Zawadzki zainicjował założenie Wspólnoty Apostolstwa Miłosierdzia Bożego obejmując

        rolę Duchowego Opiekuna Wspólnoty. Po Mszy świętej o godz. 18.00 odbyło się ślubowanie pierwszych czcicieli Miłosierdzia Bożego.
        W kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach Wspólnota podjęła się prowadzenia w dni powszednie o godz. 15.00 modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego.            Ksiądz Proboszcz poświęcił zamontowany w prezbiterium „Dzwon Miłosierdzia”, wyznaczył osoby do służby liturgicznej ołtarza podczas Mszy świętej o godz. 12.00                              (przeznaczonej za członków Wspólnoty) w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, ustalił comiesięczne spotkania organizacyjno-formacyjne w sali na plebanii i wydał legitymacje                przynależności do Wspólnoty Apostolstwa Miłosierdzia Bożego „Misericordia”.
 

 • W Święto Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2003 roku parafia przyjęła relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej.
 • 17 sierpnia 2006 roku Wspólnota podjęła się redagowania Biuletynu Parafialnego „Przesłanie”, w którym podjęliśmy tematykę dotyczącą Miłosierdzia Bożego. 23 kwietnia 2007 roku zmarł Duchowy Opiekun Wspólnoty śp. ks. Jerzy Zawadzki.
 • Na początku maja 2007 roku duchowy patronat nad Wspólnotą objął obecny Ksiądz Proboszcz Jarema Sykulski, z którym Wspólnota odbyła pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
 • 28 września 2008 roku Wspólnota wzięła udział w beatyfikacji Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki, która odbyła się w Białymstoku.
 • Na rozpoczęcie Adwentu 30 listopada 2009 roku otrzymaliśmy łaskę pełnego uczestniczenia w Godzinie Miłosierdzia poprzez sprawowaną od tego czasu Mszę świętą w dni powszednie o godz. 15.30, wprowadzoną przez Ks. Proboszcza Jaremę Sykulskiego.
 • 15 lutego 2009 roku przeżywaliśmy uroczyste przyjęcie relikwii bł. Kapłana Michała Sopoćki.
 • 22 października 2011 roku ks. proboszcz Jarema Sykulski sprowadził relikwie świętego papieża Jana Pawła II (błogosławionego od 01.05.2011, a świętego od 27.04.2014)
  i zaczęliśmy upraszać łaski za jego wstawiennictwem.
 • 2 kwietnia 2014 roku dekretem ks. biskupa Jerzego Mazura Kościół NSPJ otrzymał rangę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
 • 17 sierpnia zostały poświęcone szaty dla WAMB „Misericordia”, w których prowadzimy codzienne Nabożeństwo w Godzinie Miłosierdzia i sprawujemy posługę liturgiczną ołtarza.
 • 14 września 2018 roku Wspólnota uczestniczyła w uroczystym przyjęciu relikwii błogosławionego biskupa Teofila Matulionisa.

Geneza:

„Pragniemy oczyma duszy wpatrywać się w oczy miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już po wielokroć otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień ostateczny.”
                        (Z homilii Św. Jana Pawła II – Kraków-Łagiewniki 17-08-2002)

Wspólnota

Apostolstwa Miłosierdzia Bożego

„Mizericordia” w Suwałkach