Formacja

Formacja Wspólnoty przebiega na sześciu płaszczyznach formacyjnych:

  1. Podręczniki formacyjne
  2. Sesje Formacyjne
  3. Szkoła Animatora
  4. Szkoła Głoszących
  5. Szkoła Administratora
  6. Szkoła Ewangelizacji

Charyzmat

 

Charyzmatem Wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Członkowie pragną rozwijać się żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca.

Od Maryi Królowej Apostołów, Naszej Matki i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji członkowie Wspólnoty pragną uczyć się odpowiadać ufnym „fiat” na Boże zaproszenia.

Kościół – Oblubienica Chrystusa jest naszą Matką i nauczycielką. Wspólnota trwa w relacji głębokiego posłuszeństwa Kościołowi i pragnie szczególnie oddawać się do dyspozycji Jego misji apostolskiej.

Wielkim błogosławieństwem dla Wspólnoty jest doświadczenie modlitwy uwielbienia Boga, w której pragniemy angażować każdego człowieka tak by Bóg był we wszystkim uwielbiony.

 

Geneza

 

Początki Wspólnoty sięgają roku 2010, kiedy to podczas rekolekcji prowadzonych przez ks. Krzysztofa Kralkę SAC w Nałęczowie, podjęto decyzję o przekształceniu ożarowskiej wspólnoty charyzmatycznej w pierwszą wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca.

 

 

Przyjaciele Oblubieńca

Strona 

Na terenie Suwałk Wspólnota gromadzi się:

  1. w parafii pw. św. Piotra i Pawła, ul. Wojska Polskiego 36

spotkania w każdą środę, po Mszy św. wieczornej, w kościele lub w salce pod plebanią

 

  1. w parafii pw. św. Wojciecha, ul. Szkolna 9

spotkania w każdy wtorek, po Mszy św. o godz. 18:00

 

Ogólnopolska strona Wspólnoty: