Jeżeli chcesz poznać szerzej różne zdarzenia biblijne i przeżyć umocnienie duchowe, to bądź
w klasztorze wigierskim w każdy pierwszy wtorek m-ca, po mszy wieczornej.
Prowadzi znakomity rekolekcjonista: ks. Jacek Stefański.

 

PS. Te spotkania gromadzą słuchaczy z różnych stron naszej dziecezji, a nawet spoza niej.

Spotkania biblijne w Wigrach