Duchowość

Chiara jako swój ideał wybrała Jezusa ukrzyżowanego i opuszczonego. Jedność oraz miłość do Jezusa ukrzyżowanego i opuszczonego są istotą duchowości Ruchu Focolari. Ma ona wyraźny charakter wspólnotowy i jako duchowość jedności jest drogą, którą idzie się do Boga razem. Co miesiąc jedno zdanie z Nowego Testamentu jest wybierane jako wskazanie dla codziennego życia. „Słowo Życia" jest takie samo dla całego Ruchu na świecie. Komentarz do tego zdania tłumaczony jest na 90 języków i narzeczy. Dociera do milionów osób na całym świecie w formie drukowanej, a także przez radio, telewizję, a ostatnio przez internet.

 

Kogo zrzesza?

Sercem Ruchu skupiającego osoby o różnym stopniu zaangażowania są fokolariny i focolarini, żyjący we wspólnotach życia konsekrowanego - focolare (w dialekcie trydenckim: ognisko domowe). W latach 1966-1984 wyodrębniają się ruchy szerokiego oddziaływania: Nowe Rodziny, Nowa Ludzkość, Młodzież dla Zjednoczonego Świata, Dzieci dla Jedności i Nowe Parafie. Wspólne im wszystkim jest pragnienie odnowienia własnych środowisk poprzez Ewangelię.

 

Geneza

Ruch Focolari – „Dzieło Maryi” – jest międzynarodowym ruchem katolickim, powstałym w roku 1943 we Włoszech. Został zaaprobowany przez Stolicę Apostolską w roku 1964, a w roku 1990 Papieska Rada ds. Świeckich zatwierdziła Ruch Focolari i jego  zaktualizowane statuty jako prywatne powszechne stowarzyszenie wiernych, na prawach papieskich. Założycielką ruchu była Chiara Lubich. W czasie II wojny światowej, mając 23 lata, z kilkoma przyjaciółkami zapoczątkowuje doświadczenie życia Ewangelią.

Ruch Focolari. Jest on dzisiaj obecny w 200 narodach i liczy 140 tysięcy członków, a uczestniczy w nim ponad 4 miliony osób różnych kultur, wieku, języków, religii i zapatrywań.

Ruch Focolari

Strona 

Na terenie Suwałk Wspólnota gromadzi się:

w parafii bł. Anieli Salawy; ul. Łanowa 13

 

Oficjalna strona Wspólnoty:

 

 

Formacja i apostolat

Dzieło Maryi troszczy się o formację osobistą i wspólnotową swych członków poprzez dni skupienia, spotkania oraz wymianę doświadczeń z życia. Podstawowymi formami apostolatu są następujące spotkania otwarte:

  • spotkania, podczas których prezentuje się i pogłębia duchowość jedności;
  • spotkania grup „Słowa Życia", podczas których przedstawia się Słowo Boże poparte świadectwami życia Ewangelią;
  • Mariapoli - doroczne, kilkudniowe rekolekcje dla wszystkich członków Ruchu oraz zainteresowanych nim osób.