Tomasz a Kempis, piętnastowieczny mistrz życia duchowego, to autor znanego wszystkim traktatu O naśladowaniu Chrystusa, który od stuleci towarzyszy ludziom w drodze do świętości, stanowiąc swoisty i pewny przewodnik. Podobny charakter ma ta antologia zestawiona z tekstów, które tematem rozważań czynią Maryję, zachęcając do Jej wiernego naśladowania. 

O naśladowaniu Maryi, będąc wyborem głębokich myśli i wzniosłych modlitw, jest jednocześnie świadectwem człowieka, który szczerze kocha Matkę Boga i pragnie, by wielbili Ją także inni.

Święty Alfons Maria de Liguori – skromny, pokorny i niezwykle utalentowany kaznodzieja – skutecznie zjednywał sobie ludzi. Jego misją zawsze było ewangelizowanie, nawracanie zagubionych członków Kościoła.Reguły życia chrześcijanina to praktyczny podręcznik, w którym św. Alfons poucza, jak wytrwać w łasce, rozwijać cnoty chrześcijańskie i skutecznie walczyć z pokusami. Przybliża nam sposób odmawiania modlitwy myślnej, porannej czy pokutnej. Ta „instrukcja obsługi” pomimo upływu setek lat nie straciła na aktualności.Dziś, w czasach licznych prób i zamętu w Kościele, św. Liguori daje receptę na to, jak oczyścić serca z grzechu, podążać wiernie wąską ścieżką zbawienia i trwać w obecności Boga.

Pan Jezus powiedział do Louisy:"dam jedną duszę za każde słowo GODZIN MĘKI" (dusza ta nie pójdzie na potępienie).Jeśli rozważanie praktykowane byłoby przez przynajmniej kilka dusz w każdym mieście lub miasteczku, to Pan Jezus dał do zrozumienia, że sprawiedliwość Boża zastałaby częściowo złagodzona.Obietnice Jezusa dla każdego, kto będzie rozważał owe Godziny Męki:ten, kto będzie je rozważał, jest grzesznikiem - nawróci się; jeśli jest niedoskonały - osiągnie doskonałość; jeśli jest święty - stanie się bardziej świętym; jeśli ulega pokusom - odniesie zwycięstwo; jeśli jest cierpiący - znajdzie w tych Godzinach siły, lekarstwo i pocieszenie; jeśli jego dusza jest słaba i nędzna - znajdzie pokarm duchowy i zwierciadło, w którym nieustannie będzie mógł się przeglądać, aby się upiększyć i upodobnić do Jezusa, naszego wzoru.

To tylko niektóre z licznych, wartościowych pozycji godnych uwagi:

Buduj swoją duchowość dostarczając systematycznie budulca dla swojego rozumu i intelektu. Jeżeli nie zadbasz o to, bardzo szybko dasz się pochłonąć świeckiemu światu i zmanipulować ideologiom, które agresywnie emanują powszechnie z wszelkich środków przekazu. To, co dociera do Ciebie poprzez Twoje zmysły, zapisuje się trwale w Twoim umyśle, czy tego chcesz, czy nie chcesz, stając się częścią Ciebie. Wybieraj więc czynnie i świadomie treści, wszelkie rzeczy i zdarzenia, które kształtują Twoją osobowość. Nie pozwól, by poza Twoją świadomością zrobili to inni. Nie daj w sobie zniszczyć umiejętności świadomego odróżniania dobra od zła.
     

 

Wiara rodzi się ze słuchania...