Suwalska Rada Środowisk Katolickich   jest społecznym komitetem reprezentantów ruchów, wspólnot i organizacji katolickich działających w Suwałkach, podejmującym działania inicjatywne i wykonawcze w zakresie promocji kultury chrześcijańskiej
i społecznego nauczania Kościoła Katolickiego w naszym regionie. Szczególnym obszarem działań Suwalskiej Rady Środowisk Katolickich jest obrona ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, promocja wartości rodzinnych i małżeństwa opartego związku mężczyzny i kobiety.  

Na początku 2020 roku pojawiła się  potrzeba, a zarazem konieczność wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec działań suwalskiego samorządu i podjętej przez Radę Miasta Suwałki UCHWAŁY  NR XLI/523/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i realizacji programu polityki zdrowotnej „Kajtek – program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Suwałki w latach 2022-2024”. Reakcją na przyjęcie przedmiotowej uchwały, poza powszechnym sprzeciwem, były spontaniczne i niezależne spotkania ludzi wierzących.  W trakcie burzliwych dyskusji uświadomiliśmy sobie, że niezbędne jest powołanie gremium, które skonsoliduje wszystkie wspólnoty katolickie w naszym mieście.
Z taką też intencją zwołano powszechne spotkanie przedstawicieli tychże ruchów i organizacji działających w naszym mieście
i zawiązano Suwalską Radę Środowisk Katolickich.

Opiekunem duchowym Suwalskiej Rady Środowisk Katolickich jest Moderator Miasta Ks. Jarema Sykulski.

 

O nas