Obowiązki

 

Zobowiązaniem jest codziennie odmówienie Modlitwy do Matki Bożej Kapłanów - jest to specjalna modlitwa, którą posługuje się Misja. Anioł Modlitwy możne podejmować także inne, dodatkowe postanowienia, np.: ofiarować Komunię Św. za swojego kapłana, modlitwę różańcową, ofiarować cierpienie, walkę z własnymi słabościami, itp.


Aniołowie Modlitwy mogą modlić się indywidualnie lub należąc do grup modlitewnych Misji św. Teresy. W pierwszym rzędzie chodzi o tworzenie grup dzieci, prowadzonych przez świeckich animatorów. Jest także możliwość tworzenia grup dla młodzieży i osób dorosłych. Animatorzy otrzymują gotowe katechezy do prowadzenia spotkań.


Osoba duchowna, objęta modlitwą Misji św. Teresy nie ma żadnych zobowiązań wobec osoby modlącej się za nią. Każdy, kto pragnie włączyć się do Misji, by modlić się o świętość kapłanów i czerpać z duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus, może skontaktować się z nami, pisząc na adres mailowy: sekretariat@misjateresy.pl

Kogo zrzesza?

Jest to ruch wspierający modlitwą kapłanów i osoby powołane do służby Bożej. W Misji św. Teresy jedna osoba świecka, nazywana "Aniołem Modlitwy" modli się za jedną osobę duchowną (księdza, kleryka, zakonnika ) znając tylko imię tej osoby. Może modlić się każda osoba, dzieci, młodzież, dorośli ale w sposób szczególny ruch ten skierowany jest do dzieci.

 

Geneza

Ruch modlitewny, który narodził się we Francji, na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, w 100-lecie urodzin św. Teresy z Lisieux, zatwierdzony Dekretem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Nycza, Nr 5047/A/2008 z dnia 1 października 2008 r.

Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Modlitwa za kapłanów

Strona 

Strona 

Na terenie Suwałk Wspólnota gromadzi się:

  1. w parafii pw. św. Piotra i Pawła, ul. Wojska Polskiego 36

(dzieci, młodzież, dorośli)

 

  1. w parafii pw. św. Wojciecha, ul. Szkolna 9

(dorośli)

Ogólnopolska strona Wspólnoty:

 

 

Moderatorem i założycielem Misji w Polsce - jest ks. Ludwik Nowakowski