Obowiązki

Działalność ruchu sprowadza się głównie do modlitwy. Każde spotkanie ofiarujemy, by prowadził je Duch Święty. Modlimy się:

  • o ochronę przed wszelkim złem
  • o przebaczenie
  • o jedność serc i ducha
  • o jedność z innymi grupami Matek w Modlitwie
  • wielbimy Boga w modlitwie i pieśni
  • czytamy Pismo Święte
  • dziękujemy Bogu za dar macierzyństwa

 

Kogo zrzesza?

Ruch ten jest odpowiedzią matek na nasilające się zagrożenia płynące z coraz łatwiejszego dostępu do alkoholu, narkotyków i pornografii oraz na propagowanie w środkach masowego przekazu przemocy i pogardy dla ludzkiego życia.

Podczas spotkań oddajemy Jezusowi nasze rodziny, a szczególnie nasze dzieci. Uciekając się do wstawiennictwa Matki Najświętszej, aniołów i świętych, prosimy o dary Ducha Świętego, opiekę i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dotyczących życia naszych dzieci i rodzin.

 

Geneza

Ruch "Matki w Modlitwie" powstał w Anglii w 1995 roku, po tym jak dwie Angielki Veronica i jej bratowa Sandra poczuły, że wolą Bożą jest, aby modliły się za swoje dzieci w szczególny sposób.

Na modlitwie rozeznały, że życzeniem Jezusa jest, żeby wszystkie matki powierzały swoje dzieci Jego opiece, by zdjąć ból z matek, a na ich dzieci zesłać błogosławieństwo.

Obecnie „Matki w Modlitwie” działają w ponad 100 krajach świata, a w Polsce w około 60 wspólnotach. Oprócz katolickich istnieją również wspólnoty prawosławne i protestanckie. Ruch skupia matki modlące się wspólnie za swoje dzieci, wnuki, ale otwarty jest dla każdej kobiety: mężatki, matki, wdowy oraz dla kobiet, które nie mają swoich dzieci a chcą być „duchowymi matkami” .

Ruch Matki w Modlitwie

Strona 

Na terenie Suwałk Wspólnota gromadzi się:

  1. w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa; ul. Tadeusza Kościuszki 58
  2. w parafii katedralnej p.w. św. Aleksandra; plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1/2
  3. w parafii p.w. bł. Anieli Salawy; ul. Łanowa 13

spotkania w II i IV środę miesiąca, po Mszy. Św. o godz. 18:00, w Betanii

 

 

Oficjalna strona Wspólnoty: