Podstawowe cechy:

 1. Katolickość – której źródłem jest Pismo Święte oraz, Liturgia i Tradycja Kościoła.
 2. Formacja - odbywać się w zastępach, poprzez  pogłębianie wiedzy religijnej, budowania jedności i więzi z Chrystusem i z braćmi.
 3. Integralność – to przyjęcie stylu życia, który polega na uporządkowaniu siebie – harmonii ducha i ciała; umysłu, woli i uczuć; poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna

Wzorem dla duchowości KSM-u jest Włoska Akcja Katolicka, która wypracowała
4 elementy gwarantujące tożsamość stowarzyszenia:

 1. oratio – modlitwa,
 2. lectio – nauka,
 3. actio – konkretna praca,
 4. oblatio – ofiara, którą składa każdy członek, uczestnik spotkania.

KSM czerpie swoją duchowości z duchowości Kościoła katolickiego, stąd nieodłączną cechą jest myślenie Kościołem, czucie z Kościołem (sentire cum Ecclesia), działanie z Kościołem, uczestniczenie w Jego misji Zbawczej.

Kogo zrzesza?

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”

 

Geneza

Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.” (Statut KSM, par. 13).

KSM zostało powołane podczas krajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie w dniu 5 lutego 1934, na którym postanowiono ujednolicić jednostki wchodzące w jej skład. Decyzją Prezydium Zjazdu powołano na wzór włoski m.in. dwie organizacje młodzieżowe: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ), oba z siedzibą w Poznaniu. Obie organizacje prowadząc działalność religijną, kulturalno-oświatową, charytatywną i społeczno-patriotyczną pod hasłem „Budujmy Polskę Chrystusową” szybko przyciągnęły w latach trzydziestych rzesze nowych członków. Tuż przed wybuchem II wojny światowej obie organizacje liczyły ich łącznie ponad 250 tysięcy.

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Strona 

Strona 

Na terenie Suwałk Wspólnota gromadzi się: 

 1. w parafii pw. św. Aleksandra, ul. Emilii Plater 18

spotkania w każdy piątek po Mszy. św o godz. 18:00, w piwnicy budynku 2c.

kontakt: ksm.aleksandra@vp.pl

 

 1. w parafii pw. św. Piotra i Pawła, ul. Wojska Polskiego 36

spotkania w każdy piątek, po Mszy św. wieczornej

 

 1. w parafii pw. św. Wojciecha, ul. Szkolna 9

spotkania w każdy piątek, po Mszy św. o godz. 18:00, w salce parafialnej

 

 1. w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza, ul. Witosa 8

spotkania w każdy piątek, po Mszy św. o godz. 18:00

 

Diecezjalna strona Wspólnoty:

 

Ogólnopolska strona Wspólnoty:

 

Strona 

Strona 

Strona 

Strona