Patronką FZŚ w Polsce jest błogosławiona Aniela Salawa.

Zasady życia franciszkanów świeckich 

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości chrześcijańskiej przez:

  • kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,
  • oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
  • budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
  • walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
  • niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
  • żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
  • czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

 

Franciszkański Zakon Świeckich (dawna nazwa: bracia i siostry od Pokuty, Trzeci zakon św. Franciszka, tercjarze franciszkańscy, franciszkanie świeccy) jest to katolickie, międzynarodowe stowarzyszenie publiczne, którego członkowie uczestniczą w duchu zakonu franciszkańskiego, prowadząc życie apostolskie i zdążając do doskonałości chrześcijańskiej pod wyższym kierownictwem tegoż zakonu. Za inspiratora i pierwotnego założyciela tego zakonu uważany jest św. Franciszek z Asyżu

Pierwsze wspólnoty tercjarskie powstawały na ziemiach polskich przy klasztorach franciszkańskich we Wrocławiu i Krakowie w XIII w.

Franciszkański Zakon Świecki 

Strona 

Strona 

Na terenie Suwałk Wspólnota gromadzi się:

  1. w parafii pw. św. Aleksandra, ul. Emilii Plater 18

spotkania w II sobotę miesiąca, po Mszy św. o godz. 8:00 (rano)

 

  1. w parafii Bożego Ciała, ul. 11 Listopada 6

spotkania w pierwszy poniedziałek miesiąca, po Mszy św. o godz. 18:00

 

Ogólnopolska strona Wspólnoty:

 

Strona