DAR WIECZYSTEJ ADORACJI

https://milujciesie.pl/dar-wieczystej-adoracji.html

Calvario w Marbelli, gdzie od pięciu lat trwa wieczysta adoracja. Kapłan podzielił się z czytelnikami „Miłujcie się!” swoim świadectwem o owocach trwania przy Panu…

CZUWAJCIE JEDNĄ GODZINĘ

https://milujciesie.pl/czuwajcie-jedna-godzine.html

Historia Izraela, popadającego w różnego rodzaju niewole, pokazuje, że gdy człowiek odwraca się od Boga, skutki są zawsze opłakane. Jest to po prostu konsekwencją wyboru grzechu, który jest największą tragedią i nieszczęściem dla człowieka. Bóg jednak w dramacie grzechu nigdy nie pozostawił człowieka samego.

ADORACJA UWIELBIAJĄCA

https://milujciesie.pl/adoracja-uwielbiajaca.html

Zmartwychwstałego Jezusa możemy najpełniej spotkać w Eucharystii. Jest to nasz największy skarb. Obecny w tym sakramencie Jezus dzieli się z nami owocami swego zwycięstwa nad grzechem, szatanem i śmiercią. Daje nam dar życia wiecznego.

PROMIENIOWANIE MIŁOŚCI – MIŁUJCIE SIĘ!

https://milujciesie.pl › promieniowanie-milosci

27 gru 2021 — Promieniowanie miłości. Eucharystia jest skarbem Kościoła, sercem świata. Podczas adoracji Chrystus uzdrawia i przemienia człowieka.

NAJWIĘKSZY SKARB LUDZKOŚCI – MIŁUJCIE SIĘ!

 https://milujciesie.pl › najwiekszy-skarb-ludzkosci

30 lip 2018 — Dzięki podjęciu adoracji eucharystycznej dzieją się cuda w życiu ... „Nieustanna adoracja jest najpiękniejszym darem, jaki Pan może uczynić.

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ ISTNIEJE! - MIŁUJCIE SIĘ

https://milujciesie.pl › abc.html

Dar wieczystej adoracji. On pragnie być jak najbliżej nas. Eucharystia – dar największy! Czyń wszystko z miłości do Boga. Adoracja to dać się pochłonąć Bogu.

WIELKIE PRAGNIENIE JEZUSA – MIŁUJCIE SIĘ!             

https://milujciesie.pl › Wiara

12 paź 2020Wielkie pragnienie Jezusa. Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu – każdy jest do niej zaproszony. Pan Jezus chce dawać nam wiele łask.

BĄDŹ DLA MNIE! – MIŁUJCIE SIĘ!

https://milujciesie.pl › badz-dla-mnie

7 lut 2022 — Bądź dla Mnie! Irlandzki benedyktyn otrzymywał w czasie adoracji eucharystycznych orędzia Pana Jezusa o tym, jak adorować.

ON PRAGNIE BYĆ JAK NAJBLIŻEJ NAS – MIŁUJCIE SIĘ!     

https://milujciesie.pl › on-pragnie-byc-jak-najblizej-nas

26 paź 2020 — Conchi jest Hiszpanką, którą Pan Jezus posłużył się do zorganizowania wieczystej ADORACJI w parafii Santo Cristo del Calvario w Marbelli.

WIECZYSTA ADORACJA W WIĘZIENIU – MIŁUJCIE SIĘ!

https://milujciesie.pl › wieczysta-adoracja-w-wiezieniu

8 mar 2021 — Wieczysta adoracja w więzieniu. W Meksyku, w mieście Puebla są 53 kaplice wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Dzieją się cuda.

JESTEM OBECNY W EUCHARYSTII CZ.2 – MIŁUJCIE SIĘ!

https://milujciesie.pl › Wiara

29 lis 2021 — To było właśnie mieszkanie sióstr Dzieła Adoracji Eucharystycznej, ... Wyjaśniał w nich, że adoracja Najświętszego Sakramentu jest adoracją ...

JESTEM OBECNY W EUCHARYSTII CZ.1 – MIŁUJCIE SIĘ!

https://milujciesie.pl › jestem-obecny-w-eucharystii-cz-1

22 lis 2021 — Jednej z nich Pan Jezus objawiał znaczenie adoracji jako postawy człowieka wobec Boga. Oto pierwszy fragment orędzia Pana Jezusa:.

 

Artykuły o adoracji. Warto przeczytać...  

 

https://milujciesie.pl/adoracja-to-dac-sie-pochlonac-bogu.html

 

Pan Jezus przez mistyczkę Alicję Lenczewską (1934-2012) przekazuje nam słowa, które dają nam nowe światło konieczne do właściwego rozumienia tajemnicy Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

 

† Adoracja to dać się pochłonąć Bogu i wchłaniać Go w siebie. To jest sensem i celem twego istnienia. To jest twoim istnieniem prawdziwym. Każda sekunda twego ludzkiego życia jest ci dana po to, abyś napełniała się Mną. Nigdy nie naprawisz tego, co tu stracisz, nie korzystając z szansy, jaką ci daję. Zawsze będziesz o tyle uboższa we Mnie, ile tu zmarnujesz. Najwięcej lub nawet wszystko traci ten, co idzie za głosem egoizmu i zapatrzenia w siebie. Najwięcej zyskuje ten, kto oddaje Mi wszystko i siebie samego (Słowo pouczenia, 42).

 

† Uwielbiaj Mnie we wszystkim, co spotyka cię z zewnątrz, w każdej myśli, jaka rodzi się w twym sercu i umyśle. W tobie ma powstać źródło miłości. W tobie chcę być tym źródłem, aby wylewać wodę żywą przez ciebie na zewnątrz. Na nic zda się pilnowanie swych czynów i podejmowanie ćwiczeń dobrego postępowania, skoro w sercu twym nie będziesz pielęgnować Mnie, adorować i kochać. […] Ja pragnę adoracji nie dla siebie, ale aby uzdrowić najgłębsze pokłady twej duszy, gdzie rodzi się każda twoja myśl, każde słowo i każdy czyn – każda twoja reakcja. Nie załamuj się objawami zła, jakie w tobie jest. Jeśli ich nie widzisz, nie ciesz się tym, bo to tylko skutek braku okoliczności, w których mogłyby się ujawnić. Cały swój wysiłek skieruj na swą duszę i Moją w niej obecność (Świadectwo, 837).

 

Ukrywam się, aby nie zniewolić wspaniałością Mojego daru. Pragnę dla was waszego szczęścia, jakiego nikt z ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić i przeczuć […]. Dziecko Moje, jakże bardzo muszę się ukrywać, aby nie spalić twej duszy ogniem swojej miłości i aby nie zabić twojego ciała mocą swej ojcowskiej czułości. A przecież tak bardzo kocham i pragnę być kochany (Słowo Pouczenia 430).

 

† Kontemplujcie Moją miłość i adorujcie we własnej duszy i w duszach braci. W każdym z was jest złożony Najświętszy Sakrament miłości. W głębi waszej duszy jest miejsce święte: monstrancja, w której jestem żywy i prawdziwy. Stamtąd do ciebie mówię, tam odczuwasz Moją obecność w chwilach skupienia. Stamtąd ogarniam cię i karmię twoje serce (Świadectwo 355).

 

† Nie zawsze trzeba być w kościele, aby Mnie adorować. Pragnę, aby w twym sercu była nieustanna adoracja. Jestem w nim zawsze i chcę, abyś była tam ze Mną w miłości, w radości, w upojeniu. Bądź, Moje dziecko, Moja oblubienico. Wiesz, jak bardzo spragniony jestem ludzkiej miłości i jak bardzo chcę obdarzać miłością.

 

Możesz dużo. Módl się za innych, módl się za cały świat zagubiony i zniewolony złem. Módl się, aby ratować, kogo się da, i póki jest taka możliwość. Módl się za swoje koleżanki, za sąsiadów, za ludzi ci znanych i nieznanych, którzy odeszli od Mojej miłości, którzy jej nie chcą. Tak niewiele czasu zostało i tak straszna zagłada wisi nad światem – nad Moimi umiłowanymi dziećmi. Moje Rany krwawią nieustannie i tyle Mojej ofiarnej Krwi płynie na marne. Chcę ich oczyścić tą Krwią, wyzwolić i uratować. Pomóż… (Świadectwo. 237).

 

ADORACJA TO DAĆ SIĘ POCHŁONĄĆ BOGU 

O JEZUSOWYM PRAGNIENIU PRZYJAŹNI I ADORACJI – IN SINU JESU (30 MARCA)

„Pragnę, aby nawiedzenie Najświętszego Sakramentu stało się normalną praktyką każdego katolika, odruchem wierzącego serca, wyrazem wdzięczności i zadośćuczynienia za opuszczenie  i odtrącenie, którego doświadczam w tak wielu miejscach. 

Wynagrodzę wszystkim, którzy tu przychodzą, by trwać w Mojej obecności i ofiarować Mi adorację, której tak bardzo pragnę. (…)

OWOCE ADORACJI –IN SINU JESU (2 6 SIERPNIA 2010)

Tam gdzie jest wiara w Moją realną obecność, tam będzie i adoracja; a gdzie jest adoracja, tam też Moja obecność przyciągnie dusze do Mojego Eucharystycznego Serca i podda je, nawet na odległość, leczącemu działaniu Mojego Eucharystycznego Oblicza. Tam, gdzie Jestem wystawiany na ołtarzach, by przyjmować adorację, zadośćuczynienie i towarzystwo Moich przyjaciół – przede wszystkim Moich kapłanów – Moje działanie jest pełne mocy i owoców.

Wiara, adoracja i miłość działają jak receptory; przyciągają Moją niewidzialną, lecz realną wszechmoc i uaktywniają ją –
w przestrzeni i w czasie. (…)

Kiedy Jestem w jakimś miejscu adorowany, Moje ukryte działanie w duszach potęguje się w cudowny sposób. Miejsce to staje się centrum, z którego na świat, znajdujący się w niewoli nienawiści i ciemności i śmierci, emanuje miłość, życie i światło.

Kaplice adoracji nie są jedynie schronieniem dla pobożnych wiernych. Są one pełnym blasku ośrodkami intensywnego Boskiego działania, które wychodzi poza mury kaplicy – do domów, szkół i szpitali, a także do ciemnych i zimnych miejsc, w których dusze są zniewalane przez szatana – i przenika serca, uzdrawia chorych i nawołuje do powrotu do domu tych, którzy oddalili się ode Mnie. To właśnie  dlatego, dzieło nieustannej adoracji – albo choćby dłuższej codziennej adoracji –
ma głęboki apostolski charakter  i wyróżnia się nadprzyrodzoną owocnością.

JESZCZE O NOCNEJ ADORACJI (IN SINU JESU, 12 LISTOPADA 2012)

Moje biedne ludzkie stworzenie z trudnością wybiera Moja Eucharystyczną Miłość zamiast godziny nocnego odpoczynku. Dopiero w niebie poznasz wartość tak spędzonego czasu. Tak więc, przychodź do Mnie. Odwiedzaj Mnie i pozostawaj ze Mną w nocy, a ja będę pracował dla ciebie, z tobą i przez ciebie za dnia.

W czasie nocnej adoracji otrzymasz od Mojego Serca to, czego inaczej, nie można otrzymać, przede wszystkim uwolnienie dusz od wpływu i ucisku mocy ciemności.  Więcej dusz zostaje zbawionych i uwolnionych dzięki adoracji w nocy niż przez jakąkolwiek inną formę modlitwy: ta modlitwa jednoczy cię z Moimi nocami spędzonymi na modlitwie podczas Mojego ziemskiego życia.

Przychodź do Mnie nocą, a doświadczysz Mojej mocy i obecności przy tobie podczas dnia. Proś Mnie o wszystko, a o świcie doświadczysz Mojej miłosiernej pomocy. Darzę uprzywilejowaną miłością tych, których powołuję do przebywania ze Mną  podczas nocy.

Modlitwa nocnej adoracji posiada moc i skuteczność tej modlitwy z postem, którą zalecałem apostołom, jako środek wyrzucania demonów z torturowanych i uciskanych przez nie dusz.

Z tego powodu demony obawiają się i nienawidzą nocnej adoracji, podczas gdy aniołowie radują się z niej i oddają się na służbę duszy, która pragnie ją podjąć.

Święci o adoracji Najświętszego Sakramentu 

 

Siostra Faustyna o adoracji Najświętszego Sakramentu:

 

„W jednym dniu, kiedy byłam na adoracji, a duch mój jakby w konaniu za Nim i łez powstrzymać nie mogłam, wtem ujrzałam jed­nego ducha, który był piękności wielkiej, który mi rzekł te słowa: Nie płacz – mówi Pan. – Po chwili zapytałam: Ktoś ty jest. – A on mi odpowiedział: Jestem jednym z siedmiu duchów, którzy stoją dniem i nocą przed tronem Bożym i wielbią Go bez przestanku. – Jednak duch ten nie ukoił mojej tęsknoty, ale pobudził mnie do jesz­cze większej tęsknoty za Bogiem. Duch ten jest bardzo piękny, a piękność jego jest ze ścisłego złączenia z Bogiem. Ten duch nie opuszcza mnie ani na chwilę, wszędzie mi towarzyszy” (Dz. 471).

„Kiedy podczas adoracji odmawiałam Święty Boże kilkakrotnie, wtem ogarnęła mnie żywsza obecność Boża i zostałam w duchu por­wana przed majestat Boży. I ujrzałam, jak oddają chwałę Bogu aniołowie i święci Pańscy. Tak wielka jest ta chwała Boża, że nie chcę się kusić opisywać, bo nie podołam, a przez to – aby dusze nie myślały, że to już wszystko, com napisała. Święty Pawle, ro­zumiem cię teraz, żeś nie chciał opisywać nieba, aleś tylko po­wiedział, że – ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, co Bóg nagotował tym, co Go miłu­ją. – Tak jest, a wszystko, jak od Boga wyszło, tak też i do Nie­go wraca, i oddaje Mu doskonałą chwałę. A teraz, gdy spojrzałam na moje uwielbienie Boga – o, jak ono nędzne! A jaką jest kroplą w porównaniu do tej doskonałej niebieskiej chwały. O, jak dobry jesteś. Boże, że przyjmujesz i moje uwielbienie, i zwracasz łaskawie ku mnie swoje oblicze i dajesz poznać, że miła ci jest modlitwa nasza” (Dz. 1604).

 

 

„W jednym dniu, kiedy byłam na adoracji, a duch mój jakby w konaniu za Nim i łez powstrzymać nie mogłam, wtem ujrzałam jed­nego ducha, który był piękności wielkiej, który mi rzekł te słowa: Nie płacz – mówi Pan. – Po chwili zapytałam: Ktoś ty jest. – A on mi odpowiedział: Jestem jednym z siedmiu duchów, którzy stoją dniem i nocą przed tronem Bożym i wielbią Go bez przestanku. – Jednak duch ten nie ukoił mojej tęsknoty, ale pobudził mnie do jesz­cze większej tęsknoty za Bogiem. Duch ten jest bardzo piękny, a piękność jego jest ze ścisłego złączenia z Bogiem. Ten duch nie opuszcza mnie ani na chwilę, wszędzie mi towarzyszy” (Dz. 471).

„Kiedy podczas adoracji odmawiałam Święty Boże kilkakrotnie, wtem ogarnęła mnie żywsza obecność Boża i zostałam w duchu por­wana przed majestat Boży. I ujrzałam, jak oddają chwałę Bogu aniołowie i święci Pańscy. Tak wielka jest ta chwała Boża, że nie chcę się kusić opisywać, bo nie podołam, a przez to – aby dusze nie myślały, że to już wszystko, com napisała. Święty Pawle, ro­zumiem cię teraz, żeś nie chciał opisywać nieba, aleś tylko po­wiedział, że – ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, co Bóg nagotował tym, co Go miłu­ją. – Tak jest, a wszystko, jak od Boga wyszło, tak też i do Nie­go wraca, i oddaje Mu doskonałą chwałę. A teraz, gdy spojrzałam na moje uwielbienie Boga – o, jak ono nędzne! A jaką jest kroplą w porównaniu do tej doskonałej niebieskiej chwały. O, jak dobry jesteś. Boże, że przyjmujesz i moje uwielbienie, i zwracasz łaskawie ku mnie swoje oblicze i dajesz poznać, że miła ci jest modlitwa nasza” (Dz. 1604)

 

 

 

 „Całe zło świata może być pokonane poprzez ogromną moc adoracji eucharystycznej”

mówił św. Jan Paweł II, a św. Piotr Julian Eymard zachęcał:

„Postrzegajcie godzinę adoracji, która jest wam dana, jak godzinę spędzoną w raju; idźcie na nią tak, jak się idzie do nieba na boskie przyjęcie, a godzina ta będzie wyczekiwana i przyjmowana ze szczęściem.

Utrzymujcie ze słodyczą to pragnienie w waszych sercach. Mówcie sobie: za cztery godziny, za dwie, za godzinę pójdę na audiencję łaski i miłości naszego Pana – zaprosił mnie, czeka na mnie, pragnie mnie”.

 

 

 

Święty Jan Paweł II zachęca nas do adorowania Najświętszego Sakramentu. Pisze:

„Kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza Mszą św., ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. (…) Jest więc zadaniem pasterzy Kościoła, aby również poprzez własne świadectwo zachęcali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu.

Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca.

Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości?

Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie! (…)

Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski” (EE 25).

 

 

 

Kiedy Matka Teresa otwierała jakiś dom, używała sformułowania: „Otwarliśmy nowe tabernakulum”. 

„Poprzez naszą wspólną adorację podwoiła się liczba powołań – zaświadczała Matka Teresa. W 1963 roku adorowałyśmy wspólnie przez jedną godzinę raz w tygodniu, ale dopiero w 1973, kiedy rozpoczęłyśmy codzienną adorację, nasza wspólnota zaczęła się powiększać i kwitnąć. (…) Postaramy się szerzyć miłość i prawdziwą pobożność względem Najświętszego Sakramentu w dzielnicach ubogich jako akt dziękczynienia za nasze zgromadzenie”.

 

 

Matka Teresa
widziała w adoracji eucharystycznej miejsce osobistej przemiany i lekarstwo dla naszego chorego świata:

„Czas, który spędzacie z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, jest najlepszym czasem, jaki możecie mieć na ziemi. Każda chwila spędzona z Jezusem pogłębi waszą więź z Nim, uczyni waszą nieśmiertelną duszę piękniejszą i pełniejszą chwały w niebie, a także przyczyni się do sprowadzenia pokoju wiecznego na ziemię”.

 

 

Na pytanie, co zbawi świat, odpowiadała: 

„Moją odpowiedzią jest modlitwa. Trzeba, by każda parafia trwała u stóp Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Go adorowała”.

„Powinniśmy mocno podkreślić istotę wieczystej adoracji z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Jezus uczynił się Chlebem życia, by nam to życie dać. Jest tu dzień i noc.

 

 

 

Jeśli naprawdę chcecie wzrastać w miłości, powróćcie do Eucharystii, powróćcie do Adoracji eucharystycznej.

Trzeba nam tkać życie wokół Eucharystii, utkwić wzrok w Nim, który jest Światłem.

Umieśćcie wasze serca blisko Jego boskiego Serca, proście Go o łaskę poznania Go, miłość do kochania Go, odwagę, by Mu służyć. Szukajcie Go. Poprzez Maryję, Przyczynę naszej radości, odkryjecie, że nigdzie na świecie nie jesteście lepiej przyjęci, nigdzie nie jesteście bardziej kochani jak tylko przez Jezusa żyjącego i prawdziwie obecnego w Przenajświętszym Sakramencie…  On naprawdę tu jest we własnej Osobie i czeka na was”.

 

 

W końcu – adoracja jest czasem, kiedy pozwalamy Bogu działać w nas. Wyzwalać nas z więzów, oczyszczać i leczyć ze wszystkich ran i chorób. 

W centrum świata wciąż podatnego na hołdowanie fałszywym bożkom, tj. pieniądzom, sławie, władzy itd., wiele spośród parafii na całym świecie oddaje się całodobowej adoracji dzięki zaangażowaniu konkretnych mężczyzn i kobiet, którzy łączą się w ten sposób w łańcuch miłosierdzia.

Tam, gdzie ma miejsce taka forma modlitewnego życia, szybko dają się zauważyć owoce – jedność i bogactwo apostolskie.

 

 

Matka Teresa widziała w adoracji eucharystycznej miejsce osobistej przemiany i lekarstwo dla naszego chorego świata:

„Czas, który spędzacie z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, jest najlepszym czasem, jaki możecie mieć na ziemi. Każda chwila spędzona z Jezusem pogłębi waszą więź z Nim, uczyni waszą nieśmiertelną duszę piękniejszą i pełniejszą chwały w niebie, a także przyczyni się do sprowadzenia pokoju wiecznego na ziemię”.

Zapisy na Adorację nocną 

Dlaczego na adorację trzeba się zapisać?

W ciągu dnia więcej osób odwiedza Najświętszy Sakrament. W nocy kaplica nie może być pusta. Aby ktoś mógł przyjść w dowolnej porze muszą być osoby, które czuwają.

A co jeżeli nie mogę przyjść na zadeklarowaną godzinę ?

Spróbuj najpierw znaleźć kogoś, kto Cię zastąpi. Często osoby takie dzięki temu doświadczeniu same zdecydują podjąć stałą godzinę adoracji. Możesz też domówić się z osobami, które podejmują adorację przed i po Tobie, że w sytuacjach szczególnych zgadzacie się wydłużyć o pół godziny adorację. Jeżeli więcej osób pełni dyżur stały z Toba, to powiadom te osoby o Twojej nieobecności. Jeżeli nadal będziesz mieć problem skontaktuj się z koordynatorem.

Czy można zmienić zadeklarowaną godzinę adoracji lub zrezygnować?

Oczywiście, poinformuj tylko o tym koordynatora.

 

Decyzja o podjęciu wieczornej lub nocnej adoracji może wydawać się trudna, ale nie obawiajmy się powiedzieć Bogu „TAK”. On daje niesamowite siły i sam wspomaga nas w organizacji tego czasu.

 

Jeśli chcesz się zapisać na stałą, nocną adorację w kaplicy w Konkatedrze Św. Aleksandra to:

 1. Otwórz arkusz z zapisami na Adorację klikając w strzałkę po lewej stronie i wybierz termin, który jest wolny lub jest tylko jedna osoba.
 2. Następnie wyślij SMS-a z treścią "ADORACJA" na nr 780 181 865
 3. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

 

Zapisy na stałą Adorację nocną

Dlaczego na adorację trzeba się zapisać?

W ciągu dnia więcej osób odwiedza Najświętszy Sakrament. W nocy kaplica nie może być pusta. Aby ktoś mógł przyjść w dowolnej porze muszą być osoby, które czuwają.

A co jeżeli nie mogę przyjść na zadeklarowaną godzinę ?

Spróbuj najpierw znaleźć kogoś, kto Cię zastąpi. Często osoby takie dzięki temu doświadczeniu same zdecydują podjąć stałą godzinę adoracji. Możesz też domówić się z osobami, które podejmują adorację przed i po Tobie, że w sytuacjach szczególnych zgadzacie się wydłużyć o pół godziny adorację. Jeżeli więcej osób pełni dyżur stały z Toba, to powiadom te osoby o Twojej nieobecności. Jeżeli nadal będziesz mieć problem skontaktuj się z koordynatorem.

Czy można zmienić zadeklarowaną godzinę adoracji lub zrezygnować?

Oczywiście, poinformuj tylko o tym koordynatora.

 

Decyzja o podjęciu wieczornej lub nocnej adoracji może wydawać się trudna, ale nie obawiajmy się powiedzieć Bogu „TAK”. On daje niesamowite siły i sam wspomaga nas w organizacji tego czasu.

 

Jeśli chcesz się zapisać na stałą, nocną adorację w kaplicy w Konkatedrze Św. Aleksandra to:

 1. Otwórz arkusz z zapisami na Adorację klikając w strzałkę po lewej stronie i wybierz termin, który jest wolny lub jest tylko jedna osoba.
 2. Następnie wyślij SMS-a z treścią "ADORACJA" na nr 780 181 865
 3. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

 

Zapisy na stałą Adorację nocną

 • Parafia Matki Bożej Miłosierdzia - W Kaplicy Jezusa Miłosiernego w tygodniu od 8.30 do wieczornej Mszy św., w niedziele od 13.30 do wieczornej Mszy św.

 • Parafia św. Kazimierza Królewicza - we wszystkie piątki w godz. 15.00 - 18.00           ( Pierwsze Piątki miesiąca - 7:30 - 18:00

 • Parafia Bł. Anieli Salawy - w każdy piątek od 18.30 do 21.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.

Aadoracja całodzienna i całodobowa

 • Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusowego  - codziennie po rannej  Mszy św do wieczornej cąłodzienna 

 • Kaplica Podwyższenie Krzyża Świetego w szpitalu - całodobowa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w Kaplicy Adoracji w Konkatedrze Świętego Aleksandra w Suwałkach.

 • W Kaplicy odbywa się ADORACJA DZIENNA I NOCNA.
 • ADORACJA DZIENNA rozpoczyna się po Mszy Świętej o godzinie 8.00 rano i kończy się przed Mszą Święta o godzinie 18.00. Trwa od poniedziałku do soboty.
 • ADORACJA NOCNA rozpoczyna się po Mszy Świętej o godzinie 18.00 wieczorem i kończy przed Mszą Święta o godzinie 6.00 z rana następnego dnia. Obecnie adoracja nocna odbywa się w każdą  środę,  czwartek, piątek i sobotę. Sukcesywnie po zebraniu się osób chętnych adoracja odbywać się będzie w pozostałe dni tygodnia.
 • Naszym pragnieniem jest ADORACJA WIECZYSTA, aby Pan Jezus był adorowany przez siedem dni w tygodniu przez 24 godziny.

Na adorację można przyjść w dowolnych dla siebie godzinach.

Szczególnie mile widziane są osoby, które zechcą podjąć stałe godziny adoracji.

 

Adoracja w konkatedrze św. Aleksandra 

O Adoracji z książki „ In Sinu Jesu”?

Inne miejsca adoracji w Suwałkach 

Adoracja Najświętszego Sakramentu